Первая экспериментальная типография
Перша
зразкова
друкарня

Вимоги до макетів

Електронні носії

1. CD-ROM і DVD-ROM диски;

2. Мобільні накопичувачі з USB-інтерфейсом;

3. Носії повинні бути сумісні з платформою IBM PC;

4. Макети можуть прийматися по електронній пошті або FTP, логін і пароль необхідно дізнатися у менеджера;

5. Імена всіх файлів, що передаються до відділу додрукарської підготовки, повинні бути англійськими літерами.

2. Формати файлів

1. PDF. Це самий кращий варіант.

2. Adobe Illustrator CS 6 і нижче.

3. Adobe In Design CS 6 і нижче.

4. Зображення, що не містять елементів малого розміру (в т.ч. тексту, логотипів і т.д.), допустимо надавати у вигляді TIFF-файлів. Слід пам’ятати, що шрифти у растровому форматі мають рваний контур, а у векторному – чіткий контур. Зображення з дрібними елементами (логотипи, орнаменти, текст і так далі) повинні бути у векторному форматі, а також чорний текст кеглем 10 і менше повинен бути в одну фарбу – 100% Black.

5. Формати файлів повинні бути сумісні з ОС Windows.

3. Подача матеріалів

1. Макет повинен бути на носії в одному екземплярі, в масштабі 1: 1;

2. Винесення зображення за обрізний формат повинно бути однаковим і складати: для листової продукції – не менше 2 мм з 4-х сторін. Кожен вид, а так само «обличчя» і «оборот» для листової продукції (візитки, листівки, флаєри і т.п.) повинні бути збережені на різних сторінках публікації, або в різних файлах (назви файлів повинні однозначно вказувати вид і сторону ). Для багатосторінкових виробів – 3 – 5 мм, з 3-х сторін, в корінці – не закладаються; для вирубки – не менше 3 мм.

3. При підготовці макета брошур, буклетів, журналів та ін. багатосторінкових документів, сторінки документа в електронному макеті повинні розташовуватися по порядку і в правільній послідовності (1, 2, З … n), а не розворотами або спусками смуг. Бажано, щоб номер сторінки в електронному макеті збігався з номером сторінки його розташування у програмі верстки;

4. Важлива інформація (текст, календарна сітка, логотипи та ін.) повинна розташовуватіся не ближче 5 мм від лінії різу;

5. У багатосторінкових документах, для продукції, що скріплюється клейовим безшвейним способом, не рекомендується розташовувати значиму для Вас інформацію ближче, ніж 10 мм від края корінця, а з інших 3-х сторін: від края обріза видання – мінімум 5 мм, для всіх інших видів кріплення блоку – не менше 3-5 мм;

6. Для продукції, що скріплюється клейовим безшвейним способом, необхідно враховувати вплив корінця на зображення в публікації. Якщо у виданні є розворот обкладинки з блоком, необхідно ці розвороти підігнати по зображенню в корінці, з урахуванням їх заклеювання на 7 мм – зпереду і ззаду (2 – 3-й стор. обкладинки з 1-ю і останньою сторінками блоку);

7. При складанні продукції, що скріплюється на скобу, внутрішні смуги блоку зменшуються за рахунок зміщення смуг на величину, що залежить від товщини блоку брошури у розгорнутому вигляді. У разі відсутності «помилкових» розворотів можливо компенсувати зсув на стадії виготовлення спуску смуг. Необхідність компенсації зсуву (розпуску смуг) визначається фахівцями друкарні. При наявності «помилкових» розворотів зміщення виправити неможливо, і це потрібно враховувати при підготовці файлів замовником. Друкарня такий дефект виправити не може.

8. У виробі, зібраному на пружину, відступ від інформації або зображення в «корінці» (в місці скріплення пружиною) повинен бути не менше 10 мм від краю;

9. При використанні УФ лаку, для уникнення «заломів» і тріщин на папері, на місця биговки (фальцювання) його не накладати, а робити вибірку від 2 мм. зліва і справа біга (або лінії фальца – для тонких паперів). УФ лак повинен бути у файлі окремим шаром у векторному форматі.

10. У буклетах з 2-ма фальцами (Євробуклет) лист, який загортається всередину повинен бути менше середнього на 1-2 мм, а перший (верхній) – більше середнього на 1 мм.

11. Всі кольори повинні бути представлені у СМYК-моделі, за винятком додаткових фарб, зазначених за шкалою Pantone;

12 Додаткові фарби повинні бути задані по Pantone Coated для крейдованого паперу і Pantone Uncoated для некрейдованого паперу. Всі кольори, крім додаткових, повинні бути складовими (separated), а не простими (spot);

13. Не використовується Registration Color – замініть його на Black;

14 Сума всіх фарб не повинна перевищувати 300%;

15 Всі растрові об’єкти повинні бути в моделях СМУК, Grayscale або Bitmap;

16 Всі растрові об’єкти впроваджувати в публікацію або подлінковувати (пов’язувати з публікацією);

17 Всі залінковані об’єкти повинні мати відмінні один від одного імена і при передачі макету повинні бути зібрані в одну єдину папку; ця ж папка повинна містити файл верстки і не повинна містити ніяких зайвих файлів;

18 У макеті не повинно бути залакірованих елементів;

19 Роздільна здатність растрових об’єктів для якісного друку повинна знаходитися у діапазоні 260-350 dpi, крім black & white об’єктів (до 1200dpi, але не менше 600 dpi);

20 У макеті не повинно бути оверпринтів (крім Black), оверпринт на інші кольори встановлює друкарня на прохання Замовника;

21. Макет не повинен містити надлишкових об’єктів (тобто об’єктів, що знаходяться за межами макета або на 100% перекритих іншими об’єктами);

22 Забороняється використовувати OLE – об’єкти і вставку через clip-board між 2-ма різними програмами; використовуйте команду “Import” ( «Place»);

23. Не допускається використовувати в файлах OPI-посилання і OPI-коментарі. Технологія OPI (Open Prepress Interface) створює проблеми з пошуком використаних зображень, шлях до яких втрачено, в результаті чого растрове зображення в складальний файл (наприклад, EPS) вміщено не було. Результат – замість зображення або пусте місце, або екранне представлення файлу (дозвіл 72 dpi і нижче).

24. Товщина ліній повинна бути не менше 0,1 мм (при друці в 1 фарбу). Для ліній, що складаються з декількох фарб або заданих як виворотка в інших елементах, товщина повинна бути 0,2-0,3 мм;

25. Значення кегля для тексту, заданого вивороткою, більш ніж в 1 фарбу, має бути не менше 7 pt. Бажано використовувати шрифт без зарубок і не використовувати «тонкі» шрифти, а дрібний сірий шрифт (менше 50% чорного) буде погано читатися;

26. Вибірковий лак повинен бути у векторному вигляді, зафарбований плашковим кольором (Pantone), перебувати на верхньому окремому шарі над об’єктом, що лакується, з перекриттям 0,2 мм;

27. У макеті не повинно бути прозоростей і лінз. Все прозорості і лінзи повинні бути растровані;

28. Растрові зображення з прозорим фоном і / або повернені на кут, відмінний від 90º, 180º або 270º, повинні бути відрастровані з фоном в єдиний TIFF;

29. У InDesign’e зберіть всю верстку в одну книгу (Package);

30. У багатосторінкових виданнях необхідно у назві файлів вказувати порядок сторінок, щоб було однозначно зрозуміло, як збирається готовий макет.

Примітка:

1. Перед завершенням роботи над Вашим макетом обов’язково покажіть всі тексти коректору, щоб уникнути граматичних помилок і друкарських помилок. А також уважно перевіряйте написання Ваших координат і правильну послідовність сторінок.

2. Важливо пам’ятати, що кольори, побачені на екрані монітора, можуть не відповідати надрукованим.

3. При виникненні браку готової продукції у зв’язку з недотриманням вищевказаних технічних вимог до макетів вся відповідальність лягає на бік сторони, що надала некоректний макет.

Залежно від виду робіт вимоги можуть доповнюватися! У зв’язку з цим, перед підготовкою оригінал-макету, представнику Замовника необхідно звертатися за консультаціями до менеджера, який веде замовлення, або до співробітника відділу додрукарської підготовки.

При невиконанні зазначених нижче вимог оригінал-макет вважається некоректно підготовленим і потребує доопрацювання. Доопрацювання оригінал-макету здійснюється Виконавцем за умови технічної можливості та наявності вільного часу або Замовником. Всі роботи з доопрацювання та виправлення наданих матеріалів оплачуються додатково.

Вимоги до PDF-файлів

Файли повинні бути композитними, і збережені у версії PDF 1.4. Не використовуйте ефекти прозорості в об’єктах, пофарбованих сумішевими фарбами (Pantone і т.п.), такі об’єкти можуть бути надруковані фарбами CMYK. У файлі не повинно бути впроваджених ICC-профілів. Якщо у макеті є плашкові кольори (пантони – Pantone), тоді, для виключення помилок з прозорістю і їх перевірки, файли зберігати в версії PDF 1.3.
Всі використовувані шрифти повинні бути встроєні у файл. Всі зображення встроєні у файл без функції OPI. Усередині рамки відсікання сторінки і вильотів за обріз не повинно бути об’єктів коментування PDF-файлів. Розмір сторінки в PDF-файлі повинен бути достатнім, щоб вмістити сторінку видання разом з вильотами за обріз (полями на обріз). Вильоти (поля на обріз) повинні бути рівними з усіх чотирьох боків сторінки і становити не менше 3-5 мм. Повинен бути зазначений обрізний формат сторінки за допомогою параметра Trim Box або міток різу. Максимально коректні PDF-файли виходять при обробці PS-файлів програмою Acrobat Distiller. Допускається отримання багатосторінкового PDF файлу шляхом експорту з програми InDesign.
Налаштування програми Adobe Acrobat Distiller (або InDesign):
Параметр Resolution повинен бути не менше 2400 dpi
Параметр Compression для color image і grayscale image повинен бути встановлений ZIP 8 bit, а для monochrome image: CCITT Group 4
У параметрі Color повинно бути встановлено Сolor management off
При підготовці матеріалів для робіт з додатковими видами обробки (вибірковим УФ-лакуванням, тисненням, вирубкою), файли з даними елементами повинні надаватися окремо.

Вимоги до публікацій Adobe InDesign

У разі надання публікації в програмах верстки, висновок здійснюється тільки після підписання замовником роздруківок з готових PDF файлів, отриманих нашими фахівцями з наданої публікації.
Разом з файлом публікації повинні надаватися всі шрифти і лінковані зображення, використані в публікації.
Всі растрові зображення повинні бути поміщені в публікацію зі створенням зв’язку (Link).
Формат растрових зображень, поміщених в публікацію – TIFF або EPS, векторних – EPS. У разі публікації в Adobe InDesign допускається використання PSD, AI і PDF.
Неприпустимо використання OLE об’єктів.
Атрибути Spot повинні мати тільки ті кольори, які повинні з’явитися на окремих (НЕ CMYK) сепараціях (пантони).
Розмір сторінки в публікації повинен відповідати дообрізному розміру вироба, із заданням потрібної величини вильоту за обріз (Bleed),

Вимоги до готових монтажів (не плутати вимоги до монтажу з вимогами до макетів журналів):

Виконаний монтаж повинен містити:

Приладочні крести друкаря по периметру, розміром 2 х 20 мм, товщиною ліній 0,25 пункту. (У всіх сепараціях, включаючи spot-кольори)
Підписи кольорів (включаючи використовувані spot-кольори)
Підпис листа, сторони листа
Шкали (з урахуванням боку захоплення листа)
мітки різу, мітки згину, перфорації

C технічними вимогами ознайомлений у повному обсязі. У разі їх порушення мною, друкарня не несе відповідальність за некоректне відображення макетів при друкуванні.

© 2009-2024 Перша зразкова друкарня
developer